Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ for Mølbro Bæk i Kolding Kommune

Miljø, natur og klima Tilbage

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Mølbro Bæk.

Tilbage

Med henvisning til vandløbslovens § 12 træffes der hermed afgørelse om vedtagelse af et nyt vandløbsregulativ for det offentlige vandløb Mølbro Bæk.

 

Byrådet i Kolding Kommune har den 27. februar 2024 vedtaget et nyt regulativ for det offentlige vandløb Mølbro Bæk.

 

I forbindelse med forhøringen har der været afholdt et møde med fire lodsejere med jord ned til nogle af de seks offentlige tilløb til Fovs Å. Der var god dialog på mødet, hvor regler og lovgivning blev gennemgået og de overvejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelse af de nye regulativer blev fremvist. Der var ønske om at en strækning af Mølbro Bæk, hvor der tidligere har været lavet et projekt, blev opmålt igen. Der har efter mødet været foretaget yderligere opmåling. Opmålingen viste, at der var en lille overskridelse. Der har tidligere været opgravet sand på denne strækning, og nu nærmer sandaflejringerne sig igen et niveau, hvor det vil være nødvendigt at oprense sand for at opretholde vandløbsregulativets krav til vandføringsevne. Forvaltningen har kontaktet lodsejeren med henblik på at etablere et sandfang. Derudover er der behov for en mindre justering af en tærskel. Mødet gav ikke anledning til ændringer i de pågældende regulativer.

 

Forslag til regulativ har været i offentlig høring i perioden 9. okt. 2023 til den 4. dec. 2023. Her har blandt andet alle lodsejere langs vandløbet og en række interessenter haft mulighed for at komme med høringssvar og kommentarer til det nye vandløbsregulativ.

 

Kommunen har ikke modtaget høringssvar til regulativet for Mølbro Bæk fra lodsejere/interessenter.

 

Kolding Kommunes hjemmeside kan du læse om den pågående regulativrevision. Der er desuden en henvisning til det vedtagne regulativ under punktet ”Nye regulativer inden for 4 ugers klagefrist”.

Du kan finde det vedtagne regulativ med bilag direkte via mitvandloeb.dk, hvor det er muligt at se, hvad der gælder for de enkelte strækninger af vandløbet. Du tilgår materialet ved at klikke på vandløbsstregen. Du kan også benytte adressesøgefeltet i det øverste højre hjørne.

 

Der er obligatorisk miljøvurdering af vandløbsregulativer, og myndigheden skal udarbejde en miljørapport. Den sammenfattende redegørelse for denne miljørapport er vedlagt regulativet på hjemmesiden mitvandloeb.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje