Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af parkeringsareal i forbindelse med salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge et ca. 190 m2 stort areal af den offentlige vej Enghavevej. Arealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse.

Vejarealet påtænkes nedlagt i forbindelse med en udvidelse og ombygning af boligerne på Enghavevej 1-5. Byggeriet indebærer, at en garagebygning nedrives. Arealet skal opfylde parkeringsnormen til det nye byggeri.

 

Det areal, der påtænkes nedlagt, er under salg til ejeren af matr.nr. 1ak Rådvad By, Harte (Enghavevej 1-5), der ligeledes ejer matr.nr. 1cæ Rådvad By, Harte. Arealet vil efter en nedlæggelse blive lagt sammen med matr.nr. 1cæ.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

Vejarealet er ikke eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder.

 

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

 

Kommunen vurderer, at der ikke er behov for parkeringspladsen til den almindelige trafik i området.

 

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje.

 

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest mandag den 11. april 2022.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje