Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven til at regulere en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Goldbæk, syd for Dalby

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om at regulere en drænledning på ovennævnte lokalitet. Reguleringen af drænledningen skal ske i forbindelse med etablering af et minivådområde, hvor vandet fra drænledningen ledes ind i minivådområdet.

Projektet fremlægges hermed i offentlig høring i en periode på 4 uger. Høringsfristen er således onsdag den 6. september 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje