Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af ny sø, 6092 Sdr. Stenderup

Trafik, veje og parker Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af sø

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af en ny sø på 600 m2 på matr.nr. 1c, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, der tilhører ejendommen Gl. Ålbovej 6, 6092 Sdr. Stenderup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje