Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af produktionen på Skovrupvej 81, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet ved etablering af en ny farestald vest for og i tilknytning til de eksisterende stalde. Den eksisterende farestald bliver omdannet til drægtige søer og en mindre del af den bliver renoveret, og fremover benyttet til karantænestald til polte. I forbindelse med udvidelsen vil de tre eksisterende gyllebeholdere blive overdækket med telt.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 8.997 m2. Desuden er der 3 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på ca. 2.071 m2.

Du vil kunne se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen *Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest onsdag den 4. oktober 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje