Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Kjellerupvej 31, 6091

Byggeri Tilbage

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilbage

Kolding kommune har, med baggrund i § 18 i lovbek. nr. 919 af 06. marts 2018, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, den 05-02-2024 meddelt tilladelse til nedrivning af stuehus til landbrugsejendom. (BBR Nr. 1) på ejendommen Kjellerupvej 31, 6091 Bjert

 

Skriftlige bemærkninger til sagen, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Fællesforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk 

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Fællesforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje