Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Vranderupvej 214, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af dieselgeneratorplads på Vranderupvej 214, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dieselgeneratorplads med et areal på ca. 96 m2 på ejendommen matr.nr. 20u Lunderskov By, Skanderup beliggende Vranderupvej 214, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 1. juli 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 29. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje