Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Etablering af et lavvandet stryg i Åkær Å, vest for Ejstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Sportsfiskerforening har fået en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at etablere et ca. 40 meter langt lavvandet stryg i Åkær Å, vest for Ejstrup. Der er samtidig efter miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje