Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-21

Miljø, natur og klima Tilbage

Forslag til spildevandstillæg i forbindelse med nyt boligområde ved Fynsvej, Kolding

Tilbage

Dette tillæg 2018-21 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at inddrage et nyt boligområde i Blå Plan.

Kolding Kommune er i gang med at udarbejde lokalplan 0515-12 for et nyt boligområde mellem Fynsvej og Bramdrupskovvej i Kolding. Området omfatter matriklerne 7x, Nr. Bjert By, Nr. Bjert samt 20a, Bramdrup By, Nr. Bramdup, og nærværende tillæg omfatter denne del.

Området er i dag ikke omfattet af Blå Plan, og dette tillæg har til formål at udlægge området til et separatkloakeret område, således at regn- og spildevand håndteres af forsyningsselskabet (BlueKolding).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje