Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om tilladelse til etablering af sø på Kirkevej 2, 6580 Vamdrup

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af en mindre sø på matr. nr. 3a, Bastrup By, Vamdrup, som ligger på ejendommen Kirkevej 2, 6580 Vamdrup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje