Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et minivådområde på matr.nr. 9a Skanderup By, Skanderup, der tilhører ejendommen Egeskovvej 17, 6640 Lunderskov. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje