Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø, Tøndervej 21, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny sø

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af en ny sø på 1600 m2 på matr.nr. 21, Bastrup By, Vamdrup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje