Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om godkendelse af eksisterende husdyrproduktion på Dons Tværvej 6, 6051 Almind

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Dons Tværvej 6, 6051 Almind.

Tilbage

Georg Hübschmann, Dons Mølle 10, 6051 Almind søger om at få godkendt den eksisterende svineproduktion i eksisterende stalde på Dons Tværvej 6 efter reglerne om produktionsareal. Der søges desuden om fleksibilitet i staldene, så der er mulighed for at skifte imellem produktion af slagtesvin og smågrise. Der søges om dispensation fra lugtgenekriteriet til enkeltbolig i landzone. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med godkendelsen.

Produktionen omfatter et produktionsareal på i alt 1.744 kvm. Desuden er der 3 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på ca. 1.193 kvm.

Du kan se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest mandag den 14. november 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje