Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Genoptagelse af afgørelse om kystbeskyttelse ud for Stranden 7B, Rebæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddelte den 16. marts 2022 afgørelse, afslag, til bibeholdelse af høfder ud for Stranden 7B, 6000 Kolding, matr. nr. 2aq, Rebæk By, Dalby i Kolding Kommune.

Ejendommens ejer har efterfølgende anmodet om møde på ejendommen, fremsendt yderligere materiale om den ene høfde, oplyst at en anden fjernes og bedt om at sagen genoptages.

Kolding Kommune genoptager sagen og træffer afgørelse om, at den østlige høfde er lovligt eksisterende samt, at stenene under bade- og bådebroen ikke er et kystbeskyttelsesanlæg.

Afgørelsen er truffet i medfør af kystbeskyttelseslovens1 § 3, stk. 1.

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering eller miljøkonsekvensrapport for projektet.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet – se nærmere i afsnittet ”Klagevejledning” i vedhæftet afgørelse

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje