Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Endelig indvindingstilladelse til Kolding Golf Club

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune giver endelig tilladelse til indvinding af 25.000 m3 grundvand fra boring DGU nr. 133.2824 til Kolding Golf Club.

Tilbage

Det indvundne grundvand skal benyttes til vanding af greens, forgeens og delvist fairway.

Indvindingen vil ikke påvirke det omgivende miljø – herunder bl.a. andre boringer i området, vandløb, Natura 2000, beskyttede naturtyper eller leve- og ynglesteder for bilag IV-arter.

Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje