Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering en drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Ødisvej ved Brænore

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om, at regulere en drænledning på arealerne ved Ødisvej ved Brænore. Reguleringen af drænledningen sker i forbindelse med etablering af et minivådområde. Vandløbsprojekter, herunder reguleringer af drænledninger, skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje