Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af miljørapport for vandløbsregulativet for vandløbet Mølbro Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører høring af miljørapport for vandløbsregulativet for Mølbro Bæk

Tilbage

Høring af miljørapport
Kolding Kommune gennemfører høring af miljørapport for vandløbsregulativet for Mølbro Bæk beliggende mellem Christiansfeld og Vamdrup.

Da vandløbsregulativer danner retsgrundlag for administrationen af de offentlige vandløb og dermed rammerne for de fremtidige anlægstilladelser til projekter, er vandløbsregulativerne omfattet af miljøvurderingsloven. Ifølge lov om miljøvurdering skal udkast til regulativer i høring sammen med den ledsagende miljørapport. Udkast til vandløbsregulativet har været i 8 ugers høring med frist for bemærkninger til den 4. december 2023 

Kolding Kommune, Miljøvurderingsteamet gennemfører derfor i perioden 3. november - 29. december 2023, 8 ugers høring af den ledsagende miljørapport for vandløbsregulativet for Mølbro Bæk. 
Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar. 

I boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre findes følgende dokumenter om sagen: 

  • Miljørapport for vandløbsregulativet af Mølbro Bæk 
  • Vandløbsregulativ for Mølbro Bæk 
  • Redegørelse for vandløbsregulativet for Mølbro Bæk  

Høringssvar 

Du kan sende høringssvar på høringsportalen eller ved at sende en mail til vvm@kolding.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje