Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udvidelse af kystbeskyttelse på Gl. Strandvej 13 i Kolding Kommune

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding kommune har behandlet ansøgning om udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse

Tilbage

Kolding Kommune giver tilladelse til at hæve topkoten på det eksisterende kystbeskyttelsesanlæg på Gl. Strandvej 13, 6000 Kolding, så beskyttels mod oversvømmelse fra højvande er tilpasset i forhold til fremtidens klima.

Afgørelsen er truffet i medfør af kystbeskyttelseslovens1 § 3, stk. 1.

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering2 eller miljøkonsekvensrapport3 for projektet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje