Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til tre vandhuller

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om tilladelse til etablering af tre vandhuller på matr.nr. 36b Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse efter planloven til etablering af tre vandhuller på matr.nr. 36b Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje