Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at regulere en drænledning samt etablere et sandfang i et privat vandløb vest for Søndre Allé i Stepping

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

I forbindelse med byggemodning af et areal i den sydlige ende af Stepping, har Kolding Kommune meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at regulere en drænledning samt at etablere et sandfang.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje