Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Tilladelse efter vandløbsloven til at fjerne en rørbro samt etablering af et sandfang i Dyndkær Bæk i området ved Sjølundvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til at fjerne en rørbro og etablere et sandfang på den øverste strækning af Dyndkær Bæk, nordøst for Sjølundvej.

Projektet gennemføres efter aftale med ejeren af arealet. Projektets nærmere detaljer fremgår af fremgår af ansøgningsmaterialet.

Offentlig høring

Vandløbsprojekter, herunder fjernelse af broer og etablering af sandfang, skal efter § 15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v. fremlægges i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje