Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Lovliggørende tilladelse efter planloven til etablering af et vandhul 6040 Egtved

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om lovliggørende tilladelse til etablering af et vandhul på matr.nr. 6o Jordrup By, Jordrup, beliggende på Sparkærvej 33, 6040 Egtved. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje