Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Kjellerupvej 31, Bjert

Byggeri Tilbage

By – og Udviklingsforvaltningen har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1 – stuehuset - på ejendommen Kjellerupvej 31, 6091 Bjert. Bygningen er registreret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

Tilbage

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning
By – og Udviklingsforvaltningen har den 11.11.2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1 – stuehuset - på ejendommen Kjellerupvej 31, 6091 Bjert, Binderup By, Sdr. Bjert matrikel nr. 3ba.

Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2017-2029, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige. 

Bygningen blev opført i 1630 og er stuehuset til gården Thors. Den er beliggende i Binderup, hvor den sammen med en række andre større gårde og mindre ejendomme er den del af den velbevarede landsby. Stuehuset er løbende renoveret og ombygget. Flere oprindelige bygningsdetaljer er gennem årerne udskiftede, og nye er tilføjede. Bygningen blev opført i bindingsværk. Store dele af facaden er siden ombygget til teglsten, som er pudsede og bemalede. Der er isat nyere vinduer og døre. Den oprindelige stråtækning er blev erstattet af et bølgepladetag, og der er opsat en markant taskekvist. Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at bygningen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 21.12.2023. Fristen for indsigelser er den 18.01.2024.

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsafdelingen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nedrivning af ejendommen. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding.


Bygning 1 Kjellerupvej 31 nu (2023)