Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Egeskovvej 24, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Egeskovvej 24 i Lunderskov.

Tilbage

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet ved etablering af en svinestald syd for ejendommen i tilknytning til de eksisterede svinestalde. Der søges desuden om etablering af en gyllebeholder på 876 m3 øst for den eksisterende gyllebeholder og opstilling af en silo på 1.000 m3 til foder. Der søges desuden om fleksibilitet i alle stalde, så der er mulighed for at skifte imellem produktion af slagtesvin og smågrise. 

Godkendelsen omfatter således følgende:

- Omlægning til regulering efter reglerne om produktionsareal

- Udvidelse med 1.930 m2 til i alt 5.240 m2 produktionsareal.

- Etablering af en gyllebeholder med teltoverdækning med 876 m2 gylleoverflade til i alt 1.751 m2 gylleoverfladeareal.

- Opstilling af en ca. 14 m høj fodersilo på 1.000 m3.

- Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem produktion af slagtesvin og smågrise.

 

Du vil kunne se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest onsdag den 28. september 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje