Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til indvinding af vand fra Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til indvinding af vand fra Kolding Å i forbindelse med nedlægning af elkabler mellem Ålegården og Harteværket.

Tilbage

Der må samlet indvindes 1200 m3 fra Kolding Å med en pumpekapacitet på op til 12 m3/time fra anlægget.

Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens §§ 20 og 21.

Klagefristen er den 15. maj 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje