Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-20

Miljø, natur og klima Tilbage

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-20

Tilbage

Dette tillæg 2018-20 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at inddrage et nyt boligområde i Blå Plan.

Kolding Kommune har udarbejdet en ny lokalplan 0531-18 for et nyt boligområde ved Agerøvej, Drejensvej og Rytterskolevej i Kolding. Området omfatter matrikel 7m, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, og nærværende tillæg omfatter denne del.

Området er i dag udlagt til spildevandskloakeret i Blå Plan, men med nærværende tillæg ændres området til være separatkloakeret. Således håndteres både regn- og spildevand af forsyningsselskabet (BlueKolding).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje