Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens landzonebestemmelse § 35, stk. 1 til et minivådområde på matr. nr. 6p Knudsbøl By, Jordrup, tilhørende ejendommen Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje