Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Kom med til informationsmøde om udbygning af E45/E20 ved Kolding

Trafik, veje og parker Tilbage

Vejdirektoratet skal udbygge E45 fra Birkedam til udfletning nord.

Tilbage

Vejdirektoratet planlægger at udbygge Sønderjyske Motorvej ved Kolding og inviterer i den anledning til informationsmøde om projektet i Forum Kolding Bramdrupdam den 8. november. Der er åbent mellem kl. 17.00 og 21.00.

En seks kilometer lang motorvejsstrækning rundt om Kolding skal udbygges med et ekstra spor i hver retning.

Sønderjyske motorvej E45 rundt om Kolding har siden etableringen af ”Det store motorvejs H” haft en central rolle som et vigtigt bindeled for trafikken mellem landsdelene. Projektet skal både øge fremkommeligheden på strækningen og bidrage til at håndtere den stigende trafik på hele motorvejsnettet.

Informationsmøde i Kolding

Vejdirektoratet vil fortælle om projektet på et informationsmøde i Kolding. Der vil være to korte identiske oplæg om projektet kl. 17.00 og igen kl. 19.00. Resten af tiden er der mulighed for at snakke med Vejdirektoratets fagfolk.

Tid: Tirsdag den 8. november mellem kl. 17.00 og kl. 21.00
Sted: Forum Kolding Bramdrupdam, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Alle er velkommen til mødet, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til fagfolk fra Vejdirektoratet.

I øjeblikket er Vejdirektoratet i gang med at opdatere miljøkonsekvensvurderingen (MKV) for projektet.

Læs mere om udbygning af Sønderjyske Motorvej ved Kolding

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje