Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af grundvand fra midlertidig grundvandssænkning

Miljø, natur og klima Tilbage

Grundvandssænkning i forbindelse med opgravning og bortskaffelse af muligt forurenet jord

Tilbage

Kolding Kommune meddeler hermed Dansk Miljørådgivning A/S tilladelse til at lede oppumpet grundvand til det offentlige kloaksystem. I forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord, skal DMR A/S grundvandssænke i op imod 14 dage og leder det oppumpede grundvand til BlueKoldings eksisterende regnvandssystem.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje