Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Hovedvejen, Viuf - nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af rasteplads med henblik på salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge en del af den offentlige vej Hovedvejen i forbindelse med salg af arealet.

På kortskitsen er det vejareal, der påtænkes nedlagt, markeret med rødt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

Arealet indgår i et område, der er under planlægning som muligt centerområde med detailhandel. Arealet er udbudt til salg med frist for afgivelse af tilbud den 1. februar 2023. Salget er betinget af, at vejarealet kan nedlægges.

Arealet er matrikulært en del af den offentlige vej Hovedvejen og benyttes til rasteplads.

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, er ikke eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder. Fra arealet er der adgang til et parkeringsareal på matr.nr. 13l Viuf By, Viuf, men parkeringsarealet kan også tilgås fra den offentlige vej Storgaden, hvortil matr.nr. 13l har direkte adgang.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

Kolding Kommune vurderer, at det ikke er påkrævet at opretholde rastepladsen.

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Trafik, Vej og Park, Nytorv 11, 6000 Kolding eller e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk senest den 6. marts 2023.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje