Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens §3 til Udsætning af Gedder i Højskolesøen, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune, har behandlet ansøgning om udsætning af gedder i Højskolesøen, der ligger på matr.nr. 947b Kolding Markjorder 3.Afd.

Tilbage

Afgørelse: 
Der gives hermed dispensation til det ansøgte efter følgende vilkår: 

- At Højskolesøen har en minimumsdybde af 1,5 meter hele året rundt, så søen hverken gennemfryser om vinteren eller bliver for varm om sommeren.
- At søen ikke har eller får tilløb eller afløb.
- At gedderne kun udsættes som yngel på 4-6 cm og ikke som store fisk.
- At gedderne indkøbes fra FGU-skolen i Ringsted, for at sikre korrekt genetisk sammensætning og sygdomsfrie fisk.
- At udsætningen sker i bredzonen langs søen.
- At udsætningen fordeles over 2 år med 1000 stk. i hver årlig udsætning.
- At fiskeriet indstilles til Catch and Release i den periode, det tager ynglen at nå mindstemålet på 60 cm – og ynglen kan opnå moderfiskstørrelse og der indføres bag-limit på gedder. Perioden for at vokse til mindstemålet er 4-5 år.
- At mindstemålet på 60 cm, ved eventuelt fiskeri overholdes.

Disse betingelser er stillet for at gedderne opnår god bestandsstørrelse i søen og bestanden med tiden kan opretholde en selvreproducerende bestand af gydefisk.  

Vurdering 
Kolding Kommune vurderer at geddeudsætningen vil bidrage til en sund og dynamisk bestand af gedder over årene, såfremt betingelserne omkring fiskeri fremadrettet overholdes.  

Placering af Højskolesøen, i forhold til matrikelnummer:

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje