Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om tilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 5ai Hejls By, Hejls

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af et regnvandsbassin på matr.nr. 5ai Hejls By, Hejls.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje