Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding / gartneri

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til gartneribrug

Tilbage

Kolding Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til gartneribrug. 
Tilladelsen meddeles efter vandforsyningslovens §§ 20 - 22 for en periode på 15 år. 
Der må indvindes 5000 m3 grundvand årligt fra boring DGU nr. 133. 1164 beliggende ved Rævebjerg 26, 6000 Kolding. 

Du vil kunne se afgørelsen i boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje