Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Fritids- og idrætspolitik

Fritid og idræt Tilbage

En ny fritids- og idrætspolitik for hele Kolding Kommune er på vej, og i den forbindelse er det muligt at indgive høringssvar frem til den 23. maj 2024.

Tilbage

Målgruppen for fritids- og idrætspolitikken er alle borgere i Kolding Kommune. Udvalget Sundhed og Fritid står i spidsen for udarbejdelsen af politikken, som forventes godkendt i byrådet til juni 2024. 

Fritids- og idrætspolitikken omhandler følgende fokusområder, og under hvert fokusområde bliver politiske målsætninger og strategiske indsatsområder beskrevet: 

  • Idræt og fritidsaktiviteter – skabt i fællesskab: Samarbejde og støtte til at udvikle frivillige, foreninger og aftenskoler, der arbejder med fritids- og idrætsaktiviteter.
  • Aktiviteter og fællesskaber for alle: Understøtte aktiviteter uanset deltagernes alder, evner, forudsætninger og funktionsniveau, samt give mulighed for livslang læring.
  • Rum, rammer og faciliteter, der inspirerer til aktivitet: Udvikle, tilpasse og formidle faciliteter i tråd med trends og behov blandt brugere. Det gælder, uanset om det drejer sig om haller, sports- og fritidsanlæg eller åbne rammer i naturen. 
  • Fritids- og idrætsevents, der appellerer til fællesskab: Tiltrække og støtte events og arrangementer, der motiverer til samvær og bevægelse og sætter Kolding på landkortet.
  • Støtte og hjælp, der styrker frivilligheden: Bidrage til, at rammer og støttemuligheder er let tilgængelige og understøtter fritids- og idrætslivet.

Fritids- og idrætspolitikken bygger videre på det gode arbejde, der allerede er igangsat inden for fritids- og idrætslivet. Vi anerkender og værdsætter de mange initiativer, der allerede finder sted på tværs.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje