Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Mobilitetsplan

Trafik, veje og parker Tilbage

Mobilitetsplan 2023-2035 for Kolding by

Tilbage

Det er afgørende for et velfungerende samfund, at vi hurtigt og sikkert kan bevæge os fra A til B. Vi skal kunne pendle til arbejde, transportere børnene til skole og tage til familiefødselsdag i weekenden uden de store hindringer på vejen. Gnidningsfri transport er også en grundlæggende faktor for erhvervslivet og den enkelte. Derfor er det vigtigt med en god infrastruktur, som sikre vi alle hurtigt kan komme frem, samt at have en god adgang til en bred vifte af forskellige transporttilbud.

I fremtiden står vi over for en række udfordringer, dilemmaer og krav på transportområdet. Der er et stigende antal biler på vejene. Siden 2010 er der kommet 20% flere personbiler i Danmark, det giver naturligt nok øget trafik og mere trængsel på vejene, som til dels kan løses ved at udbygge vores vejnet og kryds. Men dette er også ekstremt dyre løsninger, der ikke kommer klimaudfordringerne i møde. Klimaforandringer er ikke længere et fremtidsscenarie, men en kendsgerning, vi er nødt til at handle på – særligt på transportområdet. Vi er forpligtet på en målsætning i 2030 om at reducere vores CO2 udslip med 70% i forhold til 1990 niveauet.

 

Med denne mobilitetsplan tager vi udfordringerne op og griber dem som muligheder for at indfri vores ambitioner om at skabe fremtidens bæredygtige samfund.

 

I mobilitetsplanen er der skitseret en række principper, der skal sikre gode betingelser for at drive virksomhed og den fortsatte vækst i Kolding, og samtidig sikre det bredest mulige og mest klimavenlige mobilitetstilbud til borgerne. Dertil beskriver planen, hvilke projekter vi vil sætte i gang. Disse projekter vil vi gerne samarbejde med borgerne eller virksomhederne om, for at vi sammen finder de bedst mulige løsninger for en mere bæredygtig transport i Kolding.

 

Principper:

 

-       Forbedre cyklisters og fodgængeres forhold.

-       Sikre gode forhold for den kollektive trafik med fokus på knudepunkter og fleksible løsninger.

-       Fredeliggøre bymidten ved at reducere den gennemkørende og parkeringssøgende biltrafik

         og lave en ny parkeringszonestruktur.

-       Sikre fremkommeligheden på det overordnede vejsystem i samt til og fra Kolding by.

-       Understøtte erhvervslivets behov for infrastruktur til transport af både varer og personer.

-       Skabe og udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger i samarbejde med borgere og erhvervsliv

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje