Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Bore- og foreløbig indvindingstilladelse - Trudsbro Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en ny boring til Trudsbro Vandværk

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en ny boring på matr. nr. 14f Lejrskov By, Lejrskov.

 

Den nye boring etableres ved overboring af boring DGU nr. 133.125. Samtidig udføres en terrænhævning, som skal sikre anlægget mod oversvømmelse.

Til den nye boring etableres der en ny råvandsledning, elforsyning og styrekabel.

På samme sted sløjfes boringen DGU nr. 133.326 ved overboring.

Tilladelsen indeholder endvidere en VVM-afgørelse, samt tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vester Nebel Å og til lokalt nedsivning. Se tilladelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje