Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Miljøgodkendelse til meldgaard, Eltangvej 134

Miljø, natur og klima Tilbage

Driftsgodkendelse

Tilbage

Kolding Kommune har den 23. maj 2022 meddelt miljøgodkendelse på adressen Eltangvej 134, 6051 Almind, til etablering af en plads til omlastning, omemballering og sortering af ikke-farligt affald, el-skrot og en mindre mængde farligt affald i form af ”miljøkasser” med farligt affald indsamlet fra husstande i kommunen.

Anlægget anvendes til at modtage og håndtere forskellige fraktioner af affald hovedsageligt fra husholdninger og husholdningslignende affald fra virksomheder. Affaldet vil blive håndteret dels i hallen og dels i udendørs oplag.

Herudover vil virksomheden modtage jord af forskellig forureningsgrad til behandling. Jorden oplægges i miler og vendes i forbindelse med rensning. Jorden er klassificeret på virksomhedens anlæg Eltangvej 140, 6051 Almind.

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje