Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring vedr. nedrivning af bevaringsværdig bygning

Byggeri Tilbage

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilbage

By– og Udviklingsforvaltningen har den 21.12.2022 modtaget ansøgning om tilladelse til nedrivning af staldlængen (Bygning 3) på ejendommen Østergård, Mørkholtvej 4, 6092 Sønder Stenderup, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup matrikel nr. 8a.

  

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2021-2033, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.

 

Bygningens oprindelige kulturhistoriske og miljømæssige værdier blev svækkede, da ejendommens anden staldlænge beliggende ved gårdspladsen modstående side blev nedrevet efter dens uoprettelige orkanskade i 1999. Bygningen selv er nu blev stormskadet. Bygningen er i uoprettelig dårlig teknisk tilstand. Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de bevaringsværdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

 

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade den ønskede nedrivning. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 919 af 06. marts 2018, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

Der er en høringsperiode på 4 uger fra den 09.01 2023. Fristen for indsigelser er den 06.02.2023.

 

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk

 

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nedrivning af bygningen. Hvis der ikke modtages væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det af ansøger ønskede.

 

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje