Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at krydse under en række mindre vandløb, der er tilløb til Agtrup Vig

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet BlueKolding Spildevand A/S en tilladelse til at krydse under fem mindre vandløb i forbindelse med etablering af en ny spildevandsledning i området ved Agtrup Vig.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje