Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af en ny bygning på ejendommen Frørup Landevej 23, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet en tilladelse til regulering af en drænledningen på ovennævnte lokalitet. Reguleringen af drænledningen vil forbedre afvandingen af de opstrøms liggende arealer, idet den i forhold til den eksisterende ledning får et mere lige forløb, - og gives en større dimension end den eksisterende ledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje