Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af ideer og forslag til et område ved Andst/Horskær

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Plan og Teknik har den 28. november 2023 besluttet at igangsætte planlægningen for en solcellepark ved Andst/Horskær på baggrund af en ansøgning fra Better Energy A/S.

Tilbage

Plan- og projektområdet udgør et areal på ca. 510 ha i alt, hvoraf 352 ha ligger i Vejen Kommune og 158 ha ligger i Kolding Kommune.

Referatet fra den politiske behandling kan ses ved at følge dette link: Referat den 28. november 2023  www.kolding.dk/politik/dagsordener-referater/ 

Du kan læse og se mere om planlægningen og projektet på denne side (under ”Dokumentation & Tilladelser”).


Oversigtskort med foreløbig afgrænsning af plan- og projektområdet (rød markering).

Det ansøgte projekt forudsætter udarbejdelse af et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Desuden skal der i henhold til lovgivningen udarbejdes en miljørapport for planerne samt en miljø­­konsekvensrapport for projektet. Rapporterne vil indeholde en vurdering af, hvordan gennemførelsen af det, som planlægningen muliggør og det konkrete projekts indhold, vil kunne påvirke miljøet. 

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten er der lavet en foreløbig afgræns­ning af miljøvur­de­ringens omfang for at fastlægge rapporternes indhold og detaljeringsgrad.

Det foreløbige afgræsningsnotat kan du se på denne side (under ”Dokumentation & Tilladelser”).

Debatfase
Forud for udarbejdelsen af det nye plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til indholdet af den videre planlægning, eller forslag til emner, som bør indgå i den kommende miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Har du input til, hvad planlægningen eller afgrænsningen af miljøvurderingen skal indeholde eller tage højde for?

Du kan give os dit bidrag til debatten i perioden

                                            torsdag den 22. februar 2024 - torsdag den 14. marts 2024.

Bemærkninger og forslag kan sendes via kommunens høringsportal: Du kan sende dine idéer og forslag via denne høringsportal ved at bruge funktionen "Opret et høringssvar" her på siden. Vi skal have dine bemærkninger senest den 14. marts 2024. Alternativt kan du sende dine bemærkninger til Planafdelingen på e-mail plan@kolding.dk. Skriv venligst dit navn og adresse, når du sender dine bemærkninger.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mira Johanne Woo på mirwo@kolding.dk, tlf.: 79 79 57 34, eller Jakob Revsbeck på jakre@kolding.dk, tlf.: 79 79 16 14.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje