Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til regulering af Kolding Å i forbindelse med etablering af pumpe- og slusestation ved vandløbets udløb

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Vandløbsmyndigheden i Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af pumpe- og slusestation ved udmundingen af Kolding Å. Formålet med projektet er at sikre bassinkapacitet til tag- og overfladevand i den nedre del af Kolding Å, i forbindelse med skybrud, og sikre, at stormfloder ikke forplanter sig op igennem Kolding by via Kolding Å og forårsager oversvømmelser. Formålet er ligeledes at sikre, at vandføringen i vandløbet ikke skaber oversvømmelser, når slusen er lukket. Pumpe- og slusestationens funktion er således, at skabe kapacitet i vandløbet ved skybrud, så der er plads til regnvandet fra byen. Derudover er slusens funktion at lukke af ved forhøjet vandstand i fjorden inden der indtræffer sig oversvømmelser i byen, og pumpen skal sørge for at holde vandføringen i Kolding Å i skak ved at pumpe vandet forbi slusen, når den er lukket. Projektets gennemførelse bidrager dermed væsentligt til at reducere risikoen for oversvømmelser i Kolding by.

Efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven kan der klages over afgørelsen inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen er således fredag den 20. oktober 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje