Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Regulering af drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde ved Bækkelundvej 4 i Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

I forbindelse med etablering af et minivådområde på ovennævnte arealer ledes vandet fra en drænledning ind i det kommende minivådområde. En sådan regulering af en drænledning skal godkendes efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forud for tilladelsen skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. I denne periode kan der indgives bemærkninger til projektet. Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje