Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om godkendelse af eksisterende husdyrproduktion på Gelballevej 56, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af svineproduktionen på Gelballevej 56, Lunderskov.

Tilbage

Der søges om at få godkendt den eksisterende svineproduktion i eksisterende stalde efter reglerne om produktionsareal. Der søges desuden om fleksibilitet i to af de tre stalde, så der er mulighed for at skifte imellem produktion af slagtesvin, smågrise og søer. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med godkendelsen.

Produktionen omfatter et produktionsareal på i alt 3.099 kvm. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på ca. 1.144 kvm.

Du kan se ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest tirsdag den 13. september 2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje