Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til etablering af et vertikal jordvarmeanlæg

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et vertikal jordvarmeanlæg

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til etablering af et vertikal jordvarmeanlæg på ejendommen Fjordvej 157 - 159, 6000 Kolding. 


Anlægget består af op til 27 jordvarmeboring med en maksimal dybde på 130 meter under terræn samt tilhørende varmeslanger og tekniske anlæg. 


Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelsesloven §19 samt jordvarmebekendtgørelse. 


Klagefristen er den 25. juli 2024. 


Du vil kunne se afgørelsen i boksen 'dokumentation og tilladelser' til højre herfor. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje