Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af Ure Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune nedklassificerer Ure Bæk på en kortere delstrækning. Nedklassificeringen betyder at den fremtidige vedligeholdelse overgår fra det offentlige til private bredejere.

Nedklassificeringen tilsidesætter ikke afstrømnings- eller miljøinteresser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er den 7. juli 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje