Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til udledning af overfladevand fra byggemodning i Ødis

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding kommune meddeler tilladelse til udledning af regnvand til Ødis Sø

Tilbage

I forbindelse med byggemodning af matrikel 40a Ødis By, Ødis skal BlueKolding etablere regnvandsbassin inden for byggemodningsområdet samt en tilhørende udløbsledning til Ødis Sø.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje