Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at regulere Vejstrup Bæk ved Skamlingsbanken

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til at etablere et vadested i Vejstrup Bæk, hvor ”Tværvejen” krydser vandløbet og kobler på sti fra ”Klokkestablen” til Lillebælt. Vadestedet skal have en rekreativ og formidlingsmæssig funktion for skolebørn og øvrige besøgende på Skamlingsbanken.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje