Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Accept af skovrejsning i Stepping

Miljø, natur og klima Tilbage

Accept af anmeldelse af skovrejsningsprojekt i Stepping

Tilbage

Kolding Kommune har godkendt et skovrejsningsprojekt på 3,4 hektar på matr.nr. 2a, 2b, 58a Kolstrup, Stepping. Projektet er godkendt efter jordressourcebekendtgørelsen og vurderet efter miljøvurderingsloven.

Der kan klages over afgørelsen efter miljøvurderingsloven. Klagefristen er den 8. maj 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje