Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven - restaurering af Fovs Å ved fjernelse af en fysisk spærring

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Ifølge vandplan 1.10 Vadehavet (2015-2021) skal der i indeværende planperiode gennemføres en vandløbsindsats i Fovs Å ved Tågerup Enge øst for Stepping. Indsatsen består af fjernelse af en fysisk spærring, som i dag betragtes som en faunaspærring. Vandløbsrestaureringens formål er derfor at skabe fri passage, så vandløbets fauna kan få adgang til vandløbet opstrøms.

Vandløbsrestaureringen som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Høringsfristen er torsdag den 11. januar 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje